Acer Sp. z o.o.
ul. Gallusa 12/101, 40-594 Katowice

tel.: +48 32 785 82 01, fax: +48 32 785 82 05

e-mail: acer@acerpoland.pl

NIP: 851-00-16-665, REGON: 810568328
KRS 0000080860 Sąd Rejonowy w Katowicach, Kapitał zakł. 100 000,00 PLN