Acer Sp. z o.o.
ul. Gallusa 12/101, 40-594 Katowice, Poland

tel.: +48 61 639 46 55, fax: +48 32 733 29 87

e-mail: info@acerpoland.pl

EU VAT PL8510016665
KRS 0000080860 Sąd Rejonowy w Katowicach, Kapitał zakł. 100 000,00 PLN